Veiligheid

Drs. Carola Bremer (1971) is een professional op het gebied van integrale veiligheidsvraagstukken. Regelmatig heeft Carola als rechterhand van een burgemeester gefungeerd om in gezamenlijkheid veiligheidsproblemen op te lossen. Naast de advisering op beleidsvraagstukken geeft Carola ook training aan wijkagenten over gebiedsgerichte politie en beveiligers/winkeleigenaren over de aanpak van winkeldiefstal.

U kunt bij Carola onder andere terecht voor de volgende opdrachten             
- Beleidsadvisering integrale veiligheid en openbare orde
- Ontwerpen veiligheidsplannen
- Uitvoering veiligheidsplannen
- Aanpak van:

  • Huiselijk geweld
  • Jeugdoverlast
  • Winkeldiefstal (inclusief opleidingen)
  • Woninginbraken
  • Veelvoorkomende criminaliteit
  • Minderhedenproblematiek 

- Samenwerking met het veiligheidshuis
- Invoering van Burgernet
- Briefen en debriefen (voor politie en toezichthouders)
- Aansturing toezichthouders
en overige veiligheidsonderwerpen.

Carola is tevens gespecialiseerd in aanpak winkeldiefstal.
Zie ook www.aanpakwinkeldiefstal.nl 

voorbeeld_002Zie ook http://nl.linkedin.com/pub/carola-bremer/17/394/8b5

Opdrachtgevers
Politieacademie, gemeente Asten, gemeente Arnhem, gemeente Vianen, gemeente Rotterdam, gemeente Lith, gemeente Houten, gemeente Lopik, politiekorps Haaglanden, Politiekorps Noord en Oost Gelderland.